Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

PROJEKAT UNAPREĐENJA EFIKASNOSTI PRAVOSUĐA

27.11.2019.

U okviru  Projekta Unapređenja efikasnosti pravosuđa “2015-2018” koji provode Sudska administracija Norveške,Visoko sudsko I tužilačko vijeće BiH I Sudsko vijeće Holandije,ustrojen je plan posjeta općinskim I kantonalnim sudovima u BiH.

Općinski sud u Travniku je odabran kao sud II grupe, kao sud kojeg planira da posjeti nizozemski tim, tako da je u dane 20. I 21.11.2019.godine upriličena posjeta ovog tima, kojeg čine  nizozemski eksperti I to  Ole Jan van Leeuwen iz Okružnog suda u Amsterdamu,viši sudija, Miriam van der Kaay Okružni sud u Amsterdamu,sudija I Marina Pier Okružni sud u Amsterdamu ,pravnik.

Pored članova ekspertnog tima ,sastancima I plenarnim sastancima u zgradi Općinskog suda u Travniku, prisustvovali su I predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku Katica Jozak-Mađar,te sudije građanskog referata tog suda,ispred VSTV BIH, Ana Bilić Andrijanić Rukovoditelj projekta, Kenan Ališah Zamjenik rukovoditelja  projekta,Ehlimana Međić projektna službenica,a ispred Općinskog suda u Travniku predsjednik suda Goran Dujić I suci građanskog referata ovog suda.

Upriličeno je I prisustvo ročištima, te nadalje rad u Radnim grupama za upravljanje predmetima I saradnju među sudovima.Prezentiran je I snimak predavanja profesorice I sutkinje Vrhovnog suda Nizozrmske Ruth de Bock ,na temu “činjenice I dokazi”.

Sljedeći krug posjeta ekspertnog tima planiran je za 10.2. I 11.2.20120.godine.

Gostima je upriličen I koktel,kao I obilazak rodne kuće Ive Andrića I Zavičajnog muzeja Travnik, a na kraju posjete nisu krili zadovoljstvo I službenim dijelom posjete ,kao I vremenom provedenim van oficijelnog dijela posjete.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

51.jpg

52.jpg

53.jpg

Ostale fotografije