• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Oglasna ploča
 • E-ploča
 • Elektronska oglasna ploča

  Javni poziv stečaj IN-GRAD D.O.O Busovača

  24.04.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  SREDNJOBOSANSKI KANTON

  OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU

  Broj: 51 0 St 199737 23 St 2

  Travnik , 24.04.2023. godine

    Općinski sud u Travniku, sudija Živković Miralem, u predmetu predlagatelja IN-GRAD D.O.O Busovača ,Kaonik bb, zastupan po z.z. Aldin Begić, radi otvaranja stečajnog postupka, van ročišta, dana 24.04.2023. godine objavljuje, sljedeći:

   J A V N I   P O Z I V

   Pozivaju se povjerioci i zainteresirana lica da u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva predlože otvaranje stečajnog postupka nad imovinom društva IN-GRAD D.O.O Busovača ,Kaonik bb,   i uplati predujam za obezbjeđenje stečajnog postupka u iznosu od 6.000,00 KM.

   Ako  u roku iz stava I. ovog poziva navedene osobe ne predlože otvaranje stečajnog postupka i ne uplate predujam, stečajni sudija će otvoriti i odmah zaključiti stečajni postupak.

   Ako povjeritelji i zainteresirana lica predlože otvaranje stečajnog postupka i uplate predujam u navedenom roku, stečajni sudija će otvoriti stečajni postupak i voditi ga u skladu sa odredbama Zakona o stečaju.

   Privremeni stečajni upravnik je u svom nalazu i mišljenju istakao da navedena pravna osoba ne posjeduje nikakvu imovinu (nepokretnu ili pokretnu).

   Ovo rješenje ima se objaviti na oglasnu ploču suda, web stranici suda-elektronska ploča suda i u Službenim novinama F BiH.


                                                        STEČAJNI SUDIJA                                                                     Miralem Živković                                                         

   

  105 PREGLEDA

  Javni poziv stečaj SM-promet

  31.03.2023.


  Općinski sud u Travniku, sudija Živković Miralem, u predmetu predlagatelja „SM-promet“ d.o.o. Bugojnmo, Čipuljić bb, zastupan po punomoćnici Amri Gekić, advokat iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, radi otvaranja stečajnog postupka, van ročišta, dana 28.03.2023. godine objavljuje, sljedeći:

   

  J A V N I   P O Z I V

   

  Pozivaju se povjerioci i zainteresirana lica da u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva predlože otvaranje stečajnog postupka nad imovinom društva „SM-PROMET“ d.o.o. Bugojno, Čipuljić bb i uplati predujam za obezbjeđenje stečajnog postupka u iznosu od 6.000,00 KM.

   

  Ako  u roku iz stava I. ovog poziva navedene osobe ne predlože otvaranje stečajnog postupka i ne uplate predujam, stečajni sudija će otvoriti i odmah zaključiti stečajni postupak.

   

  Ako povjeritelji i zainteresirana lica predlože otvaranje stečajnog postupka i uplate predujam u navedenom roku, stečajni sudija će otvoriti stečajni postupak i voditi ga u skladu sa odredbama Zakona o stečaju.

   

  Privremeni stečajni upravnik je u svom nalazu i mišljenju istakao da navedena pravna osoba ne posjeduje nikakvu imovinu (nepokretnu ili pokretnu).

   

  Ovo rješenje ima se objaviti na oglasnu ploču suda, web stranici suda-elektronska ploča suda i u Službenim novinama F BiH.

   

   

   

   

   

    

  272 PREGLEDA

  Stečaj “GE-TEX“ d.o.o. Bugojno

  29.03.2023.

  Pokreće se prethodni stečajni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka, nad stečajnim dužnikom “GE-TEX“ d.o.o. Bugojno, Gromile I/b.b.

  Za privremenog stečajnog upravitelja imenuje se BOŽANA BILANDŽIJA iz Jajca, Bašćeluci br. 19.

  Link za dokument imate desno.  

  256 PREGLEDA

  JAVNI POZIV „ŠARAF“ export-import d.o.o. Bugojno

  21.03.2023.

  Pozivaju se povjeritelji i zainteresirane osobe, da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva, predlože otvaranje stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika „Šaraf“ Export-Import d.o.o. Bugojno, Armije BiH 62, uz uplatu predujma za osiguranje troškova stečajnog postupka u iznosu od 5.000,00 KM, na depozitni račun ovog suda broj 3389002208351383 koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. 


  Link za dokument imate desno.  

  Stečaj „RIMARCHUK“ d.o.o. Bugojno

  17.03.2023.

  Općinski sud u Travniku, postupajući po stečajnom sucu Ivi Žabiću, po prijedlogu predlagatelja „RIMARCHUK“ d.o.o. Bugojno, Armije BiH 52 A, Bugojno, zastupan po z.z. Božić Toni-Ljubiša, za otvaranje stečajnog postupka nad navedenim društvom,  izvan ročišta, dana, 15.03.2023.godine, donio je;       

   

            R J E Š E N J E

   

  I  Pokreće se prethodni stečajni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka, nad stečajnim dužnikom “RIMARCHUK“ njega i održavanje tijela prirodnim metodama d.o.o. Bugojno, Armije BiH 52 A, Bugojno. 

  Link za Rješenje imate desno.

  282 PREGLEDA

  Stečaj “SAJVON“ d.o.o. Travnik

  09.03.2023.

  Općinski sud u Travniku, postupajući po stečajnom sucu Ivi Žabiću, po prijedlogu predlagatelja „SAJVON“ d.o.o. Travnik, Tabić Mahala br. 42.,  zastupan po zakonskom zastupniku Samiru Jusufbašić, za otvaranje stečajnog postupka nad navedenim društvom,  izvan ročišta, dana, 06.03.2023.godine, donio je;       

   

          R J E Š E N J E

   

  I   Pokreće se prethodni stečajni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka, nad stečajnim dužnikom “SAJVON“ d.o.o. Travnik, Tabić Mahala br. 42. 

  Link za kompletno rješenje imate desno.

  295 PREGLEDA
  • 1 - 6 / 26
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5