• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Medijacija

  31.07.2008.

  U Općinskom sudu Travnik do sada ni jedan spor nije riješem Medijacijom.

   

  S obzirom na činjenicu da je Općinski sud Travnik, prihvatio Medijaciju kao jedan od ključnih standarda očekujemo da će u narednom periodu doći do značajnije primjene Zakona o medijaciji i u našem sudu.

  Što je medijacija ?

  Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (medijator) pomaže stranama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora. Medijator uspostavlja i olakšava razgovor, kako bi one postigle ovaj cilj. Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen. Postupak stvara pozitivnu atmosferu u kojoj se mišljenja i vrijednosti uvažavaju .Svaka strana može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese.

  Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese o ključnim pitanjima i pomagati strankama da na njima baziraju dogovor.

  Kako medijacija pomaže pravosuđu ?

  Osim što stranama u sporu želi pridružiti odgovarajući i efikasan način rješavanja sporova , Udruženje medijatora u BiH pruža usluge medijacije i radi rješavanja problema nagomilanih predmeta u sudovima. Dosadašnja iskustva pokazuju da se oko 60% predmeta koji sa suda budu upućeni na medijaciju riješi sporazumom stranaka. S obzirom da je spor okončan obostrano prihvatljivim rješenjem ,  vjerovatnoća dobrovoljnog provođenja sporazuma je velika , čime se smanjuje opterećenost u izvršnom sudskom postupku . Dugoročno , želimo razviti kulturu mirnog rješavanja sporova u kojoj će se predmeti medijacijom rješavati prije suda , čime će se smanjiti priliv predmeta . Sudijama će se tako omogućiti prostor da rade na složenijim slučajevima koji se ne mogu riješiti vansudskim postupcima .

  Koji propisi regulišu medijaciju u BiH ?

  - Zakoni o parničnom postupku i zakoni o krivičnom postupku ( u dijelu : odlučivanje o imovinsko pravnom zahtjevu ) u Bosni i Hercegovini , Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine  

  - Zakoni o postupku medijacije ( Službeni glasnik BiH 37/04 )

  - Zakon o prenošenju poslova medijacije na udruženje medijatora ( Službeni glasnik BiH 52/05 )

  - Pravilnici i Etički kodeks Udruženja medijatora u BiH ( Službeni glasnik BiH , 21/06 )

  Koje pogodnosti medijacija pruža strankama ?

  Sa stanovišta stranaka medijacija pruža brojne pogodnosti . Ona je povoljna za stranke , jer one same , kao akteri spora , dolaze do rješenja . Ovim je i njihova volja za provođenje dogovora o rješenju spora jača. Medijacija je brz , efikasan i samim tim jeftiniji način rješavanja sporova . Sporazum potpisan na medijaciji ima snagu izvršne isprave . Ako ne dođe do dobrovoljnog izvršenja sporazuma , stranke izvršenje mogu tražiti od suda . Iskustva u Bosni i Hercegovini su pokazala da medijacija djeluje , te da u oko 60% predmeta koji dođu na medijaciju stranke zaključe sporazum i u najvećem broju slučajeva ovaj sporazum poštuju .

  U kojim predmetima predložiti medijaciju ?

  Dosadašnja iskustva su pokazala da za odabir predmeta nije toliko važna vrsta ili vrijednost spora , koliko je važan međunarodni odnos stranaka i njihov odnos prema predmetu spora . Neki od kriterija po kojima se može prepoznati predmet pogodan za medijaciju su : 1) stranke imaju pravo raspolaganja onim što je predmet spora , 2) pokazana spremnost stranaka za pregovore i postizanje konsenzusa , 3) očekivanja i želje stranaka su drugačije od onoga štp bi bilo određeno sudskom odlukom ,4)  hitnost rješavanja spora ili za,or stranaka od trajanja sudskog postupka , 5) visoki troškovi sudskog postupka u poređenju sa troškovima medijacije , 6) raniji dobri odnosi između stranaka ili upućenost stranaka na buduću suradnju , 7) strankama je važna povjerljivost u vezi sa predmetom spora .

  Kada sudija strankama može predložiti medijaciju ?

  Sudija može predložiti postupak medijacije strankama do zaključenja pripremnog ročišta . Stranke se mogu opredjeliti za medijaciju sve do zaključenja glavne rasprave . Kada dobije saglasnost stranaka za postupak medijacije , sud stranke treba uputiti Udrženju medijatora BiH .

  Tko su medijatori ?

  Medijatori Udruženja medijatora u BiH su osobe koje imaju visoku stručnu spremu , završenu obuku o medijaciji , kroz koju su razvili vještine komunikacije i pregovaranja . To su stručnjaci različitih profesija : pravnici , ekonomisti , psiholozi , pedagozi , inžinjeri , socijalni radnici ... Medijatori koju su Vam na raspolaganju , upisani su u Registar medijatora . O izboru medijatora odlučite u dogovoru sa drugom stranom .

   

   

   

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1