• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  Prijem žalbi na odluke Općinskog suda Travnik vrši se svaki radni dan od 9-14 časova , u Prijemnoj kancelariji ovog suda , prizemlje , soba br. 2.

  Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena.Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku.Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci.Žalba se predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda u prizemlju zgrade suda.Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u zakonskom roku od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu.Cjelokupan spis predmeta uz propratni akt se dostavlja Kantonalnom sudu u Novom Travniku koji dalje postupa kao nadležan sud.

  859 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1