• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Oglasna ploča
 • Važne informacije
 • Sudski vještaci i tumači

  Spisak stalnih sudskih vještaka

  28.08.2008.

  SPISAK STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA

   

    

  Red.

  broj

  IME I PREZIME, broj telefona i adresa stalnog sudskog vještaka

  Vrsta vještaćenja

  Broj i datum

  rješenja kojim je

  vještak postavljen

  Broj i datum

  rješenja kojim je

  vještak razrješen

  1.

  Dobrača Ilijas, 090/149-170, Sarajevo, Medicinski fakultet

  Sudska medicina

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  2.

  Cihlarž Zdenko, 090/168-518, Tuzla, Ismeta Mujezin 5

  Sudska medicina

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  3.

  Hubijar Hamdija, 612-270, Travnik, Ministarstvo za zdravlje

  511-536

  Sudska medicina

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  4.

  Šagi Josip-Siniša, 664-328, Sarajevo, Bul. M. Selim 49,

  061/213-196

  Kirurška i stomatološka oblast

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  5.

  Lalić Samir, Bugojno, Vrbas naselje

  Medicina-opća praksa

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  6.

  Strukar dr. Irhada, Bugojno, Omladinska 16

  Medicina-stomatologija

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  7.

  Rustempašić Fakiha, Bugojno, Sultan Ahmedova 73-B

  Medicina rada

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  8.

  Mahmutbegović Maksida, Bugojno, Nugle II-7

  Medicina-interna

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  9.

  Markunović Branimir, Travnik, Kantonalna bolnica, 511-478

  061/798-009

  Medicina-hirurgija

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  10.

  Šestić Muhamed, 061/108-588, 402-835

   

   

   

  11.

  Bazdulj dr. Salih, 511-444, Travnik, Kantonalna bolnica

  Medicina-otoralingolog

  Su-83/99 od

  24. 02. 1999.

   

  12.

  Idrizbegović Azra, Bugojno, Nugle II-7

  Medicina-radilog

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  13.

  Ajanović Lejla, Bugojno, Sultan Ahmedova 71/A

  Medicina-pedijatrija

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  14.

  Strukar Mustafa, Bugojno, Omladinska 16

  Medicina-neuropsihijatar

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  15.

  Mahmutbegović Melika, Bugojno, Nugle II-7

  Medicina-kirurgija

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  16.

  Hadžibegović Reuf, Bugojno, Omladinska 18

  Medicina-ginekologija

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  17.

  Banjac Zoran, 813-483, travnik, Kantonalna bolnica

  Medicina-kirurgija

  Su-83/99 od

  28. 05. 1999.

   

  18.

  Fazlibegović harun, 818-896, Travnik, Kantonalna bolnica

  Medicina-kirurgija

  Su-83/99 od

  28. 05. 1999.

   

  19.

  Kulenović Nedim, 813-181, Travnik, Kantonalna bolnica

  061/786-363

  Medicina-urologija

  Su-83/99 od

  28. 05. 1999.

   

  20.

  Lepara Omer, 811-011, Travnik, Kantonalna bolnica

  Medicina-kirurgija

  Su-83/99 od

  28. 05. 1999.

   

  21.

  Trako Muris, 814-337, Travnik, Kantonalna bolnica

  Medicina-kirurgija

  Su-83/99 od

  28. 05. 1999.

   

  22.

  Hadžimejlić Velida, 591-020, Busovača, Kaćuni bb

  Medicina rada

  Su-83/99 od

  03. 06. 1999.

   

  23.

  Ejubović Emira, 090/147-680, Zenica, H. Muhinagića 21

  Medicina-neuropsihijatar

  Su-83/99 od

  26. 07. 1999.

   

  24.

  Terzić Salih, Bugojno, ul. Slobode 155/A

  Medicina-neuropsihijatar

  Su-83/99 od

  28. 10. 1999.

   

  25.

  Serdarević A. Mustafa, Fojnica, Dom zdravlja

  Medicina-internista

  Su-83/99 od

  15. 11. 1999.

   

  26.

  Brkić Silajdžić Sabiha, Tešanj TKD 2/9

  Medicinska oblast

  Su-83/99 od

  30. 07. 1999.

   

  27.

  Huskić Elmedin, Fojnica, Novo naselje br. 7/I

  Medicina-ortopedija sa traumalogijom

  Su-83/99 od

  08. 05. 2000.

   

  28.

  Selman dr. Nermin, Travnik, 511-629

  Medicina-neuropsihijatar

  Su-83/99 od

  06. 07. 2000.

   

  29.

  Klaić Zdravko, Novi-793-071, Dom zdravlja, Novi Travnik

   (793-338) kuća

  Medicina rada

  Su-683/00 od

  21. 03. 2001.

   

  30.

  Antun Galić, sci. Ginekologije Dom zdravlja Kiseljak

  Medicina rada-ginekologija

  Su-544/01 od

  18. 10. 2001.

   

  31.

  Asotić Mithat, dr. Bolnica Travnik

  Medicina-Ortopedija

  Su-252/01 od

  29. 05. 2002.

   

  32.

  Robović dr. Ferhat, Bugojno ul. Sultan Ahmedova br. 39.

  Medicinska struka

  Su-537/02 od

  07. 10. 2002.

   

  33.

  Sofić Damir, Travnik, 061/793-914 ili 511-139

  Medicina-otorinolaringologija

  Su-509/03 od

  15. 10. 2002.

   

  34.

  Sofić Amela, Travnik, Derviš ef. Korkuta bb

  Medicina-ultrazvuk, radiol. dijagn.

  Su-510/03 od

  15. 10. 2003.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Mirković Milko, Vitez

  Finansijska struka

  Su-83/99 od

  16. 04. 1999.

   

  2.

  Čurak Drago, 791-314, N. Travnik, I. Meštrovića 14/8

  Finansijska struka

  Su-83/99 od

  22. 04. 1999.

   

  3.

  Kekić Mirko, Novi Travnik, Ive Andrića 31/4

  Finansijska struka

  Su-83/99 od

  10. 03. 1999.

   

  4.

  Bečiragić Marija, Travnik, Putićevo bb

  Ekonomska struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  5.

  Ganibegović Ćamil, Travnik, ul Šehida 19

  Ekonomska struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  6.

  Šarić Mirsad, 792-065, Travnik, Patriotske lige 4/3

  Ekonomska struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  7.

  Ibrišimbegović Sead, Travnik, ul. Hadži Ali bega H. 10/6

  Ekonomska struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  8.

  Hodžić Salem, Novi Travnik, M. Spahe 5C/12

  Ekonomsko-finansijska struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  9.

  Sunulahpašić Asim, 732-023, 061/326-438 ul. Zagrebačka bb, Busovača

  Finansijska struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  10.

  Bunjo Adnan, Fojnica, ul. Bosanska bb

  Finansijska struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  11.

  Bećiragić Derviš, Travnik, Putićevo bb

  Finansijska struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  12.

  Leko Muhamed, 815-858, Travnik, Bašbunar 38

  Finansijska struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  13.

  Antić Mato, 512-268, Travnik, Lukačka 9, 061/187-386

  Finansijska struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  14.

  Hodžić Muharem, Bugojno, Hadžialića ograda II-21

  Finansijska struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  15.

  Jusufović Muhamed, Bugojno, Vrbas naselje 3/1

  Finansijska struka

  Su-83/99 od

  18. 02. 1999.

   

  16.

  Milović Dragan, Kiseljak, Privorski put, 2a

  Finansijska struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  17.

  Cvijanović Zoran, 814-007, Kiseljak, Brnjaci bb

  Finansijska struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  18.

  Pocrnja Stipan, Bugojno, Hendek Iv br. 21

  Finansijska struka

  Su-83/99 od

  17. 06. 1999.

   

  19.

  Raić Blanka, Jajce, Kralja Tomislava 36/9

  Finansijska struka

  Su-83/99 od 17. 06. 1999.

   

  20.

  Maros Ivana, Vitez, Dubravica br. 8

  Finansijsko-ekonomska struka

  Su-83/99 od

  23. 08. 1999.

   

  21.

  Omerčević Mustafa, Fojnica, Ul. Bosanska 53

  Finansijska struka

  Su-83/99 od

  16. 09. 1999.

   

  22.

  Dervišić Nijaz, Jajce, K. Jelene bb, 063/334-413, 657-412

  Ekonomska struka

  Su-83/99 od

  07. 10. 1999.

   

  23.

  Hodžić Abid, Sarajevo, ul. Džamijska 21/II

  Finansijsko-računovodstvena struka

  Su-83/99 od

  14. 10. 1999.

   

  24.

  Mujić Bakir, 061/223-241, Travnik, D. Ef. Korkuta 2/46, Kalibunar

  Ekonomska struka

  Su-83/99 od

  26. 01. 2000.

   

  25.

  Jakešević Zora, 733-354, Busovača, Fra. A. Kneževića

  Ekonomska struka

  Su-83/99 od

  13. 08. 1999.

   

  26.

  Barić Marija, 088/659-190, Jajce, Hrast 13/8

  Ekonomsko-finansijska struka

  Su-83/99 od

  03. 05. 2000.

   

  27.

  Kelić Ibrahim, 090/187-338, 23-142, Donji Vakuf

  Finansijska struka

  Su-83/99 od

  11. 05. 2000.

   

  28.

  Soldo Petar, Bugojno Lamela „A“

  Ekonomska struka

  Su-83/99 od

  16. 05. 2000.

   

  29.

  Helez Mersija, Bugojno, Polje III, br. 25, 244-606

  Finansijsko-računovodstvena

  Su-83/99 od

   05. 07. 2000.

   

  30.

  Helez Alija, Bugojno, Polje III, br. 25, 244-606

  Finansijsko-računovodstvena

  Su-83/99 od

  05. 07. 2000.

   

  31.

  Huseinbegović Behrija, Bugojno Sultan Ahmedova 77

  Ekonomska struka

  Su-83/99 od

  31. 07. 2000.

   

  32.

  Frljak Hamza, Fojnica, Medresa br. 6, 837-078

  Ekonom. finan. i spoljnotrgovinska

  Su-83/99 od

  29. 11. 2000.

   

  33.

  Trako Mirnes, Preočica br. 46, Počulica, 523-303

  Ekonomska struka

  Su-208/01 od

  26. 04. 2001.

   

  34.

  Budimir Josip, N. Travnik, S. Radića 5/16

  Financijske struke

  Su-47/02 od

  06. 09. 2002.

   

  35.

  Pocrnja Marko iz Bugojna, Hađalića ograda bb

  Ekonomsko-financijska

  Su-486/02 od

  11. 09. 2002.

   

  36.

  Šehić Omer, Travnik, Bosanska 31

  Ekonomska struka

  Su-646/02 od

  27. 11. 2002.

   

  37.

  Križanović Zdravko, Vitez, Hr.mladeži bb, 713-209

  Financijska struka

  Su-434/03 od

  18. 09. 2003.

   

  38.

  Kolenda Sonja, Nova Bila 106, travnik, 063/365-469

  Financijska struka

  Su-329/03 od

  18. 09. 2003.

   

  39.

  Kirlić Seđad, Bugojno, Vrbas II br. 16, 254-403

  Financijska struka

  Su-620/03 od

  02. 12. 2003.

   

  40.

  Kasim Bradić, ul. Trg Republike br. 7., Travnik

  Financijska struka

  Su-412/04 od

  04. 06. 2004.

   

  41.

  Željko Lončar, ul. Bosanska 5/9 Travnik

  Financijska struka

  Su-98/05 od

  08. 02. 2005.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Čorić Frano, Novi Travnik, Rastovci 40

  Zaštita na radu i promet

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  2.

  Marić Dragan, 711-562, Vitez, Gaćice bb

  Zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita-životne okoline

  Su-83/99 od

  16. 02. 2000.

   

  3.

  Kurić Mesud, 201-382, D. Vakuf, Gornja Mahala bb

   

  Su-231/01 od

  10. 08. 2001.

   

  4.

  Dundović Radmila, 43-388, Bugojno Nugle I 51/D

  Zaštita na radu

  Su-83/99 od

  19. 07. 1999.

   

  5.

  Martinović Stipo, Vitez, Hrvatskih branitelja 11

  Prometna struka

  Su-83/99 od

   04. 03. 1999.

   

  6.

  Miličević Zoran, Kiseljak, Kreševska cesta 22

  Prometna struka

  Su-231/01 od

  11. 02. 1999.

   

  7.

  Mučibabić Dragan, Vitez, Mostarska bb

  Prometna struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  8.

  Dankić Martin, Bugojno, Vrbas I 3 A

  Prometno-tehnička

  Su-83/99 od

  23. 11. 1999.

   

  9.

  Soldo Dragan, Gornji Vakuf, P. Polje bb

  Prometno-tehnička

  Su-83/99 od

  10. 02. 2000.

   

  10.

  Jozak Mato, Novi Travnik, S. Tomaševića 26/4

  Cestovnog prometa

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  11.

  Cvitanović Mirko, 282-118, Zenica, Lonđa 90, 061/176-061

  Cestovnog prometa

  Su-83/99 od

  13. 05. 1999.

   

  12.

  Grgić Drago, 418-845, Zenica, Matije Gupca 36

  Drumska struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  13.

  Destanović Zubejda, Gornji Vakuf, ul. Dizdaruša bb

  Drumskog saobraćaja

  Su-83/99 od

  04. 10. 1999.

   

  14.

  Opardija Dževad, Donji Vakuf

  Saobraćajna struka

  Su-83/99 od

  05. 05. 1999.

   

  15.

  Kahrić Aladin, 818-311, travnik, Ćosići br. 6

  Saobraćajna struka

  Su-83/99 od

  12. 05. 1999.

   

  16.

  Drobo Abid, 518-274, Travnik, Ćosići br. 4

  Saobraćajna struka

  Su-83/99 od

  12. 05. 1999.

   

  17.

  Mušinbegović Ekrem, Fojnica, Gornja mahala bb

  Saobraćajna struka

  Su-83/99 od

  19. 07. 1999.

   

  18.

  Okuka Aco, 809-747, Kiseljak, Fra. B. Ostojića 8

  Saobraćajna struka

  Su-83/99 od

  27. 08. 1999.

   

  19.

  Kršić Dževad, Fojnica, ul. Banjska 25

  Saobraćajna struka

  Su-83/99 od

  31. 12. 1999.

   

  20.

  Džindo Bajro, 090/146-535, Tuzla, Dr. Ivana Ribara 2

  Cestovnog prometa

  Su-83/99 od

  09. 03. 2000.

   

  21.

  Halilović Nihad, Zenica, Čurukovića put 9

  Saobraćajna struka

  Su-83/99 od

  31. 07. 2000.

   

  22.

  Kovačević Ševal, Sarajevo, 033/454-739, 061/171-430

  Saobraćajna struka

  Su-449/03 od

  25. 09. 2003.

   

  23.

  Ševal Smajić, Novi Travnik, ul. Ivana Meštrovića br. 5/7

  Mašin., klimat., grijanja i hlađenja

  Su-277/04 od

  04. 06. 2004.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Muminagić Adnana, Travnik, Konatur D II

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  19. 03. 1999.

   

  2.

  Kukić Biljana, travnik, Pirota br. 1

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  19. 03. 1999.

   

  3.

  Kapetanović Aida, 710-473 Vitez, Branilaca St.

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  06. 04. 1999.

   

  4.

  Krnjić Salih, Novi Travnik, Trg zlat. Ljiljana 1/4

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  28. 04. 1999.

   

  5.

  Odobašić Suada, 511-129, Travnik, Bosanska 11

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  18. 03. 1999.

   

  6.

  Vidović Melisanda, Vitez, Skupština općine

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  7.

  Škrember Ivan, 22-212, Zenica, Dr. S. B. Bašagića 2-B

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  10. 03. 1999.

   

  8.

  Hadžijusufović Besim, Bugojno, Kovčuša II br. 18

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  9.

  Pravdić Ljubo, Kiseljak, V. Polje 57

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  10.

  Kostić Ivan, Travnik, D. Mahala V/76

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  11.

  Ljubunčić Bajro, 265-243, Gornji Vakuf LAM-I Odvode

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  12.

  Cvitić Franjo, Jajce, Zagrebačka 24 B/5

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  13.

  Barić Ivanka, 658-197, Jajce, H. V. Hrvatinića 17-a

  Građevinarske-hidrotehničke

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  14.

  Mirković Zoran, Kiseljak, Predraga Komšića bb

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  15.

  Barić Marko, 658-197, Jajce, H. V. Hrvatinića 17/a

  Građevinarske-hidrotehničke

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  16.

  Martinović Ružica, Vitez, Hrvatskih branitelja 11

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  17.

  Prgomelja Milan, Travnik, Kalibunar 33

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  19. 07. 1999.

   

  18.

  Pašalić Enisa, Donji Vakuf 770, S. B. Brigade

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  02. 09. 1999.

   

  19.

  Vrljić Stipo-Stjepan, 45-575 Bugojno, Kovačuša III br. 7

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  28. 10. 1999.

   

  20.

  Polutan Džemal, Fojnica, Tovarište 11

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  28. 11. 1999.

   

  21.

  Tadić Ljuba, 00385-98-495-463, Jajce, Hrvoje V. Hrvatinića

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  31. 12. 1999.

   

  22.

  Kolovrat Dubravko, Bugojno, Đure Salaja 7

  Građevinarske struke

  Su-83/99 od

  21. 01. 1999.

   

  23.

  Ibrišimbegović Mirsad, travnik, ul. Erika Brandisa

  Graditelj. arhitekture i interijera

  Su-83/99 od

  24. 01. 1999.

   

  24.

  Blaž Perica, Vitez, ul. Kralja Trvrtka 138

  Graditelj. urbanizam, arhitektura

  Su-83/99 od

  07. 06. 1999.

   

  25.

  Šain Branko, Gornji Vakuf, Dobrošin

  Građevinske-hidrotehničke struke

  Su-83/99 od

  10. 02. 2000.

   

  26.

  Dujmić Vesna, 710-294, Vitez, Kralja P. Krešimira IV

  Graditeljske struke

  Su-83/99 od

  10. 05. 1999.

   

  27.

  Kučuk Mustafa, 090/154-607, Fojnica, G. Mahala 44

  Građevinska struka

  Su-83/99 od

  11. 04. 2000.

   

  28.

  Ribić Dževad, Jajce, ul. D. Petrovića 10, 654-036, 063/415-414

  Građevinska struka

  Su-83/99 od

  14. 04. 2000.

   

  29.

  Buljan Josip, Kiseljak, ul. A. Šenoe br. 1

  Građevinska struka

  Su-83/99 od

  08. 05. 2000.

   

  30.

  Šehalić Sead, Jajce, ul. Zadarska br. 10/1, 659-307

  Građevinska struka

  Su-683/00 od

  21. 03. 2001.

   

  31.

  Krilić Marko, Busovača fra. M. Alaupovića 55

  Građevinska struka

  Su-436/02 od

  26. 08. 2002.

   

  32.

  Pobrić Višnja, Travnik, Konatur 10 E, 061/799-787

  Građevinska struka

  Su-645/02 od

  27. 08. 2002.

   

  33.

  Pobrić Kazimir, travnik, Konatur 10 E, 061/790-821, 511-652

  Građevinska struka

  Su-446/02 od

  27. 08. 2002.

   

  34.

  Šimić Zoran, N. Travnik I. Meštrovića 3/8 (793-390/063-333-25)

  Građevinska struka

  Su-122/03 od

  07. 03. 2003.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Oreč Stipica, Gornji Vakuf, Kralja Tomislava bb, 254-029

  Geodetska oblast

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  2.

  Pilić Ruža, Gornji Vakuf, Vilić Polje

  Geodetska oblast

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  3.

  Papić Zdravko, 658-008, Jajce, Šibenica

  Geodetska oblast

  Su-83/99 od

  12. 06. 2000.

   

  4.

  Lukić Dragan, 811-674, Travnik, Meljanac Grozd 7/B

  Geodetska oblast

  Su-83/99 od

  11. 03. 1999.

   

  5.

  Pinjić Bajro, 21-549, Donji Vakuf 770, Slavne bb

  Geodetska oblast

  Su-83/99 od

  23. 06. 1999.

   

  6.

  Balihodžić Zijah, 22-443, Donji Vakuf, 14. Septembar

  Geodetska oblast

  Su-83/99 od

  23. 06. 1999.

   

  7.

  Milanović Fehrat, 251-222 Donji Vakuf, Općina Bugojno

  Geodetska oblast

  Su-83/99 od

  23. 06. 1999.

   

  8.

  Duvnjak Emina, 251-222 Donji Vakuf, Općina Bugojno

  Geodetska oblast

  Su-83/99 od

  23. 06. 1999.

   

  9.

  Heljić Sead, 251-222 Bugojno, Općina Bugojno

  Geodetska oblast

  Su-83/99 od

  23. 06. 1999.

   

  10.

  Hadžiabdić Muhamed, Bugojno, Općina Bugojno

  Geodetska oblast

  Su-83/99 od

  23. 06. 1999.

   

  11.

  Nikolić Nenad, Novi Travnik, Općina N. Travnik

  Geodetska oblast

  Su-83/99 od

  30. 06. 1999.

   

  12.

  Manov Salko, Fojnica, M. Sudžuke 19

  Geodetska oblast

  Su-83/99 od

  17. 11. 1999.

   

  13.

  Kirlić Sead, Gornji Vakuf, 8. mart KB 1

  Društveni-stambeni fond

  Su-83/99 od

  18. 03. 1999.

   

  14.

  Bogić Dragan, 658-008, Jajce, Lupnica 143

  Geodetska oblast

  Su-83/99 od

  12. 06. 2000.

   

  15.

  Kriještarac Namka, Fojnica (Općina Fojnica)

  Geodetska oblast

  Su-178/02 od

  12. 04. 2002.

   

  16.

  Čatić Ahmed, Travnik, Šumeća 11/a, 617-555

  Geodetska oblast

  Su-164/03 od

  02. 04. 2003.

   

  17.

  Nukić Abdulah, Travnik, 511-643, 061/198-409

  Geodetska oblast

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Antunović Zdenko, Bugojno

  Arhitektura, urban. planir i interijera

  Su-83/99 od

  18. 03. 1999.

   

  2.

  Filipović-Ćurak Dragica, 791-360, Novi Travnik, K. Tvrtka

  Arhitektonske struke

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  3.

  Lokmić Senada, 793-040, Novi Travnik, Stjepana Radića 15

  Arhitektonske struke

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  4.

  Vukadin Tvrtko, Travnik, Kacijan 11

  Arhit.urbanis. i građ. djelatnost

  Su-252/01 od

  22. 05. 2001.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Pranjković Mirko, Novi Travnik, Stjepana radića 6/8

  Strojarstvo

  Su-83/99 od

  11. 03. 1999.

   

  2.

  Križanović Jozo, Novi Travnik, Stjepana Radića 6/6

  Strojarstvo

  Su-83/99 od

  11. 03. 1999.

   

  3.

  Petrović Nikola, Vitez, Mali Mošunj 59

  Strojarstvo

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  4.

  Tomić Josip, 806-528 Kreševo, Fra. Grge Martića 139

  Strojarstvo

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  5.

  Čukvas Branislav, 793-285, Novi travnik, Stjepana Rad. 18

  Strojarstvo

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  6.

  Udovčić Ivica, 809-396 Kiseljak, Gromiljak 66

  Strojarstvo

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  7.

  Radoš Miroslav, 818-779, 061/893-306, Travnik, Donja mahala 7/c

  Strojarstvo-metalska struka

  Su-83/99 od

  08. 09. 1999.

   

  8.

  Ugarak Hasan, 090/133-350, Donji Vakuf, 770 S. B.

  Mehanička tehnologija drveta

  Su-83/99 od

  28. 03. 2000.

   

  9.

  Bruno Franjić. Sarajevo, Ul. Senada M. Dende 4/6, 033/473-839, mob: 061/488-841

  Kriminalis. traseologija-balistika

  Su-150/01 od

  21. 03. 2001.

   

  10.

  Viktor Filipović, N. Travnik I. Meštrovića 9/7

  Strojarstvo

  Su-323/01 od

  26. 06. 2001.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Mekić Asim, Busovača, ivice marušića 11/3

  Mašinska struka

  Su-83/99 od

  05. 05. 1999.

   

  2.

  Kliko Ramiz, Jajce, Bulići

  Mašinstvo

  Su-83/99 od

  03. 08. 1999.

   

  3.

  Gudelj Ivo, Vitez, Mali Mošunj br. 9

  Mašinstvo

  Su-83/99 od

  12. 08. 1999.

   

  4.

  Mahmutbegović Hilmija, Bugojno

  Mašinstvo

  Su-83/99 od

  30. 08. 1999.

   

  5.

  Nišić Abas, Fojnica, Gornja Mahala 25

  Mašinska struka

  Su-83/99 od

  15. 11. 1999.

   

  6.

  Perković Ilija, Jajce, hrast br. 9/6 P

  Mašinska struka

  Su-83/99 od

  28. 12. 1999.

   

  7.

  Mrkonjić Ivo, 00385-98-495-463 Jajce, H. V. Hrvatinića

  Mašinska struka

  Su-83/99 od

  31. 12. 1999.

   

  8.

  Huskić Adem, Bugojno Nugle II br. 7 , 066/182-472

  Mašinska struka

  Su-422/01 od

  03. 09. 2001.

   

  9.

  Mišković Ivica, Vitez, Hr. Mladeži bb, 714-483, 061/758-828

  Mašinska struka

  Su-403/02 od

  30. 07. 2002.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Ladan Zoran, Jajce, fra. A. Kneževića 1

  Elektronska struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  2.

  Kramer Tihomir, 511-789, Travnik, Bosanska 15

  Elektronska struka

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  3.

  Franković Miroslav, Kiseljak, Gromiljak 78

  Elektrotehnika

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  4.

  Dunđer Marko, Novi Travnik, Stjepana Radića 16/4

  Teh. znanosti, tehnolog. mašin. proi.

  Su-83/99 od

  30. 06. 1999.

   

  5.

  Tomas Božo, Bugojno, Sultan Ahmed. 38, 242-301, 066/352-648

  Elektrokomunikac. I radijske komunikac.

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  6.

  Ablaković Avdo, Travnik,D. Mahala Centar II-D

  Elekt. maš. postrojenja i automatika

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  7.

  Križanović Ivica, 711-774, Vitez, ul. Petra Svačića bb

  Elektrotehnika

  Su-83/99 od

  16. 02. 2000.

   

  8.

  Bojčević Božana, Jajce

  Elektro struke

  Su-83/99 od

  22. 02. 2000.

   

  9.

  Rajić Ivica, 711-886, Vitez, Hr. Mladeži 5

  Elektronika-telekomunikacije

  Su-83/99 od

  09. 06. 2000.

   

  10.

  Smajlović Mujo, Bugojno, Šehetluci II-13

  Elektro-struka

  Su-631/00 od

  29. 11. 2000.

   

  11.

  Sivro Bahtija, Minist.industr. i rudarstva Travnik, 511-217

  Elektro struka

  Su-675/00 od

  21. 03. 2001.

   

  12.

  Šošić Esad, Bugojno, Vrbas naselje 4/3

  Elektrotehnička struka

  Su-316/01 od

  22. 06. 2001.

   

  13.

  Marijanac Milan, Vitez, Petra Svačića bb, 714-287

  Kemijska oblast

  Su-493/02 od

  16. 09. 2002.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Miletić Milenko, 811-470 Kiseljak, Čubrenska bb, 063/338-471

  Oblast agrara

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  2.

  Bajrić Bahira, 42-004, Bugojno, Poriće bb

  Oblast poljoprivrede

  Su-83/99 od

  19. 07. 1999.

   

  3.

  Konjalić Ševal, 818-944, Travnik, Šarića brdo bb

  Oblast šumarstva

  Su-83/99 od

  13. 05. 1999.

   

  4.

  Čilić Senada, Bugojno, Općina Bugojno

  Poljopr.voćarstvo i vinogradarstvo

  Su-83/99 od

  15. 10. 1999.

   

  5.

  Bajo Slavko, G. Gora 149, 879-344 (posao)

  Poljoprivr. ratarski smjer

  Su-83/99 od

  10. 02. 2000.

   

  6.

  Kahrić Nijaz, Novi Travnik, Kalinska 68

  Oblast šumarstva

  Su-83/99 od

  21. 03. 2000.

   

  7.

  Ćurak Dragica, Novi Travnik, S. Radića 2/8

  Oblast šumarstva

  Su-83/99 od

  21. 03. 2000.

   

  8.

  Granić Ernad, travnik, 817-914, Centar II C

  Oblast šumarstva

  Su-83/99 od

  29. 05. 2000.

   

  9.

  Simić Nikola, Bugojno, Čipuljić I

  Poljoprivredna struka

  Su-631/01 od

  29. 11. 2000.

   

  10.

  Jerković Jelka, 790-930 Novi Travnik, Fra. Marjana Šunjića 38/2

  Poljoprivredna struka

  Su-631/01 od

  29. 11. 2000.

   

  11.

  Buzuk Nedeljko, 714-246 Vitez, D. Dubravica 97

  Agronomija (voć vinog. pčel. cvjeć)

  Su-266/01 od

  31. 05. 2001.

   

  12.

  Sunhulhpašić Amer, Busovača, Zagrebačka bb

  Poljoprivredna oblast

  Su-166/02 od

  12. 04. 2002.

   

  13.

  Rešić Emir, Travnik, Konatur bb

  Urbanizam, arhitektura i građevinarstvo

  Su-523/02 od

  26. 09. 2002.

   

  14.

  Toroman Emir, Travnik, Školska bb

  Urbanizam, arhitektura i građenje

  Su-646/02 od

  27. 11. 2002.

   

  15.

  Hadžić Ibrahim Fojnica, Bosanska bb, 061/131-811

  Šumarska struka

  Su-646/02 od

  27. 11. 2002.

   

  16.

  Merdžanić Salkan, Fojnica, tovarište 2, 061/182-478

  Šumarska struka

  Su-646/02 od

  27. 11. 2002.

   

  17.

  Belko Fahro, Jajce, Zadarska 1/II-9, 658-479

  Poljoprivredna struka

  Su-135/03 od

  17. 03. 2003.

   

  18.

  Dugalić Asim, G. Vakuf, 061/169-726

  Šumarska struka

  Su-482/03 od

  09. 10. 2003.

   

  19.

  Helja Akif, Bugojno, 061/154-301

  Šumarska struka

  Su-481/03 od

  09. 10. 2003.

   

  20.

  Haračić Neđad, Bugojno, 252-015 „Koprivnica“, Bugojno

  Šumarska struka

  Su-502/03 od

  09. 10. 2003.

   

  21.

  Pružan Emsad, Turbe, 061/781-148, 530-997

  Šumarska struka

  Su-247/03 od

  15. 01. 2004.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Radovanović Veljko, 206-934, Sarajevo, H. Sušića 23/I

  Oblast grafologije

  Su-83/99 od

  08. 09. 1999.

   

  2.

  Bilić Esad, 090/143-464, Sarajevo, H. Kapidžića 12/3

  Oblast grafologije

  Su-83/99 od

  11. 02. 1999.

   

  3.

  Kovačević Vlado, 211-245, tuzla, Albina Herljevića 30

  Oblast daktiloskopije

  Su-83/99 od

  23. 11. 1999.

   

  4.

  Mutapčić Nedim, 090/148-550, Tuzla, Albina Herlj. 8/IV

  Balistika i mehan. tragovi

  Su-83/99 od

  23. 11. 1999.

   

  5.

  Ružić Ivana, Vitez

  Soc. pedagog i defektologije

  Su-160/02 od

  12. 04. 2002.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Barnjak Anto, 252-546 Bugojno, Nugle II br. 11

  Prehrambeno tehnol. struka

  Su-150/01 od

  21. 03. 2001.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  hadžić Redžo, 417-390, Zenica, Armije BiH 11/1, 066/783-252

  Biologija i opća krim. tehnika

  08. 05. 2000.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.

  Mukidin Božić, Sarajevo, P. Lukača 2, 061/170-873

  Oblast grafologije

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                      Predsjednik suda

   

                                                                                          Goran Dujić

   

   

   

   

  Travnik, 26. 08. 2008. godine

  3915 PREGLEDA

  Popis stalnih sudskih tumača

  27.08.2008.

  POPIS

  STALNIH SUDSKIH TUMAČA

   

   

  Red.

  broj

  PREZIME I IME,  i adresa

   stalnog sudskog tumača

  Jezik-

  Znak

  Broj i datum

  „SU“ rješenja

  kojim je tumač

  postavljen

  Broj i datum

  „SU“ rješenja

  kojim je tumač

  razriješen

  Broj

  telefona

  1.

  Adilović Ahmet, 51-628 Travnik, Š. Bektića

  (Medresa)

  Arapski

  Su-81/99 od

  20. 04. 1999.

   

  030/518-015

  061/154-577

  2.

  Abdulahim Maktouf, Travnik M. Spahe 2H

  Arapski

  Su-81/99 od

  20. 04. 1999.

   

   

  3.

  Bevrnja Dinka, Bugojno, Jaklička 71

  Engleski

  Su-81/99 od

  20. 04. 1999.

   

  030/252-131

  4.

  Dobrić Samir, Travnik, Lukačka 9.

  Engleski

  Su-81/99 od

  20. 04. 1999.

   

  030/511-634 (kućni)

  061/797-960

  5.

  Agić Mulo,41-137 Bugojno, Ciglane II br. 22

  Engleski

  Su-81/99 od

  20. 04. 1999.

   

  030/252-363

  6.

  Grabovac Katica, Travnik, D. Mahala (Đerdan) ul. IV-26

  Njemački

  Su-81/99 od

  20. 04. 1999.

   

  030/518-326

  061/198-503

  7.

  Mašinović Džemilamna, Travnik, Zenjak 14

  Njemački

  Su-81/99 od

  20. 04. 1999.

   

  030/511-723

  8.

  Jonić Amela, G. Vakufa, Derviša Dedića 1

  Njemački

  Su-81/99 od

  20. 04. 1999.

   

   

  9.

  Šabić Arna, Travnik, Kalibunar LII, br. 41

  Njemački

  Su-81/99 od

  20. 04. 1999.

   

   

  061/287-923

  10.

  Skopljak Pero, Vitez

  Njemački

  Su-81/99 od

  16. 07. 1999.

   

   

  11.

  Džaferagić Jasmina, Novi Travnik

  Njemački

  Su-81/99 od

  11. 05. 1999.

   

  030/525-961

  12.

  Bunjo Elma, Fojnica, Bosanska bb

  Njemački

  Su-81/99 od

  05. 07. 1999.

   

  030/836-076

  13.

  Korjenić Edin, 45-476 Bugojno, Terzići V/2

  Njemački

  Su-81/99 od

  20. 04. 1999.

   

   

  14.

  Vukadin Dubravka 41-951, Bugojno,

  Gaj V-77

  Njemački

  Su-81/99 od

  20. 04. 1999.

   

   

  15.

  Galić Dragana, Uskoplje, K. Tomislava

  Njemački

  Su-81/99 od

  20. 04. 1999.

   

  030/494-526

  16.

  Terzić Aida, Travnik, Tabić mahala 36

  Engleski

  Su-1526/05 od

  07. 04. 2006.

   

  030/511-138

  062/158-298

  17.

  Soldo Ivica, 43-675 Bugojno, Lamela A 71

  Njemački

  Su-81/99 od

  20. 04. 1999.

   

   

  18.

  Mikuš Nježica, Travnik, Poturmahala 28

  Francuski

  Su-81/99 od

  20. 04. 1999.

   

   

  19.

  Strukar Vlatka, Vitez, Kralja Tvrtka 120

  Francuski

  Su-81/99 od

  20. 04. 1999.

   

  030/710-984

  20.

  Indžić Salih

  Arapski

  Su-81/99 od

  05. 07. 1999.

   

  030/518-684

  061/278-306

  21.

  Gnimat Mahmoud, Zenica, Crkvice bb

  Arapski

  Su-81/99 od

  05. 07. 1999.

   

  030/412-053

  22.

  Adilović Zuhdija, Zenica, Prve z. br. 3a

  Arapski

  Su-81/99 od

  05. 07. 1999.

   

  030/416-519

  23.

  Kartal Eldina, Travnik, Vakuf 3-b

  Francuski i

  Italijanski

  Su-81/99 od

  13. 10. 1999.

   

  030/511-693

  061/479-722

  24.

  Stanić Rahela, Kreševo, Stojčići 135

  Njemački

  Su-81/99 od

  31. 12. 1999.

   

  030/806-029

  25.

  Ljubez Bruno, Jajce, Fra A. Kneževića 12

  Njemački

  Su-656/00 od

  08. 12. 2000.

   

   

  26.

  Vujnić Slobodan, Jajce, Zadarska 5

  Njemački

  Su-656/00 od

  08. 12. 2000.

   

   

  27.

  Strujić Ivica, Bugojno, Jaklić 60

  Engleski

  Su-88/01 od

  12. 06. 2001.

   

  030/254-333

  28.

  Drljo Sanja, Kreševo, Troska bb

  Njemački

  Su-291/01 od

  12. 06. 2001.

   

  030/806-064

  29.

  Honić Merima, Bugojno, Dr. Vagnera 6

  Njemački

  Su-291/01 od

  12. 06. 2001.

   

  030/251-006

  30.

  Rustempašić Edin, Bugojno

  Engleski

  Su-535/01 od

  16. 10. 2001.

   

   

  061/240-628

  31.

  Bobaš Željka, Vitez

  Italijanski

  Su-150/02 od

  29. 03. 2002.

   

  030/713-707

  32.

  Malenica Irma, Kreševo, Fra. G. Martića bb

  Njemački

  Su-80/03 od

  13. 02. 2003.

   

   

  33.

  Boro Petar, Kiseljak

  Engleski

  Su-80/03 od

  13. 02. 2003.

   

  030/879-728

  063/725-728

  34.

  Franjić Drago, Kiseljak, Hadrovci

  Engleski

  Su-348/03 od

  01. 09. 2003.

   

   

  061/836-118

  35.

  Kurbegović Emina, Bugojno

  Engleski

  Su-341/03 od

  16. 12. 2003.

   

  030/245-739

  061/714-331

  36.

  Vidović Ivana, Busovača ul. Zagrebačka bb

  Njemački

  Su-134/03 od

   23. 04. 2004.

   

   

  37.

  Munir Zahirović, Turbe, N. naselje 29

  Arapski

  Su-962/04 od

  07. 06. 2005.

   

  030/531-808

  061/307-312

  38.

  Adnan Al Shamali, Vitez, Kruščica bb

  Arapski

  Su-1069/04 od

  07. 06. 2005.

   

   

  061/751-351

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                Predsjednik suda

  Travnik, 25. 08. 2008. godine                                                               Goran Dujić

   

                                                                                                                                                                     

  6318 PREGLEDA
  • 1 - 2 / 2
  • 1