Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Kontakt informacije

24.06.2008.

Općinski sud u Travniku:    

Adresa:Telefoni:Vezirska br.2
72270 Travnik
Bosna i Hercegovina

030/ 547 300  CENTRALA

030/ 547 350  FAX  

Sekretar / tajnik suda


Šef sudske pisarne/pisarnice:

Sudska pisarna/pisarnica:

030/547 345


 

030/ 547 317 pisarnica protokol

030/ 547 319 pisarnica prekršaji protokol

030/ 547 321 pisarnica upravljanje predmetima

030/ 547 327 pisarnica upravljanje predmetima

Zemljišno-kinjižni ured:


Šef zemljišno-knjižnog ureda:


Registar upisa poslovnih subjekata                      


Računovodstvo:                

 

Izvršenje krivičnih sankcija:

Registar novčanih kazni  i prekršajne   evidencije :                    

030 547 352 ; 030 547 353030 547 355


 

030 547 336030 547 348

 

 

030 547 346

 

030 547 326

e-mail:

opsud-travnik@pravosudje.ba

ŽIRO RAČUN BUDŽETA SBK/KSB SUDA

UniCredit Bank d.d.

Račun: 3380002205003005

-vrsta prihoda 722221 -općina 091

-budžetska organizacija:1306001

Poziv na broj:6146000000

DEPOZIT SUDA 

UniCredit Bank d.d. TRAVNIK

Račun: 3389002208351383  

Poziv na broj:6146000000

DEVIZNI RAČUN SUDA

IBAN broj:   BA39 3389104802414036

Broj partije:19000703003

SWIFT:UNCRBA22 


 

 

Kontakt osobe, telefoni i elektronska pošta


Predsjednik suda
Goran Dujić , e- mail: goran.dujic@pravosudje.ba

Tajnik / sekretar suda

Alma Sejfuli, e-mail: alma.sejfuli@pravosudje.ba

Tel:030/ 547 345 / URED BR. 35

Šef sudske pisarne
 ---------------------------------

Tel:030/   / URED BR. 23

Tehnički sekretar predsjednika suda
Josipa Jerković, e
-mail: josipa.jerkovic@pravosudje.ba

Tel:030/ 547 350 / URED BR. 32


 

Šef registra
Nina Sulejmanpašić, e
-mail: nina.sulejmanpasic@pravosudje.ba

Tel:030/ 547 341   / URED BR.59

Registra upisa pravnih lica

1. Maida Orman, e-mail: maida.orman@pravosudje.ba

2. Selma Zjajo, e-mail: selma.zjajo@pravosudje.ba

Tel:030/ 547 336  / URED BR.22

Šef ZK ureda

Maja Spahić,  e-mail: maja.spahic@pravosudje.ba

Tel:030/ 547 355  / URED BR. 13


 

ZK ured - prijemna 
1.Srđan Miličević, e
-mail: srdjan.milicevic@pravosudje.ba

2.Zorica Barišić, e-mail: zorica.barisic@pravosudje.ba                                                                   

Tel:030/ 547 352    / URED BR. 11

Viši referent blagajne
1.Natalija Kadić, e
-mail: natalija.kadic@pravosudje.ba

2.Ljubica Vrhovac,e-mail: ljubica.vrhovac@pravosudje.ba
Tel:030/ 547 348  / URED BR. 36

Informaciono-komunikacijske tehnologije (IKT)
1.Elis Sujoldžić,e-mail: elis.sujoldzic@pravosudje.ba                                            

2.Miodrag Tučić, e-mail: miodrag.tucic@pravosudje.ba

Tel: 030/ 547 362

Stručni suradnik za odnose s javnošću - glasnogovornik suda
Neda Majstorović, e-mail: neda.majstorovic@pravosudje.ba
Tel:030/ 547 346  / URED BR. 53

Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije (RNKiPE)
Suada Dulaš, e
-mail: suada.dulas@pravosudje.ba
Tel: 030/ 547-326  / URED BR. 6

Prijemna kancelarija - pisarnica

1.Ivka Blažević,        e-mail: ivka.blazevic@pravosudje.ba

2.Finka Marijanović, e-mail: finka.marijanovic@pravosudje.ba

3.Elma Hrustanović, e-mail: elma.hrustanovic@pravosudje.ba

Tel: 030/ 547 317  / URED BR.2

Prijemna kancelarija - prekršaji

1.Marina Erak , e-mail: marina.erak@pravosudje.ba

2.Kenan Filipović, e-mail: kenan.filipovic@pravosudje.ba 

Tel: 030/ 547 319  / URED BR.3

Pisarnica - upravljanje predmetima

1.Džana Haseljić,   e-mail: dzana.haseljic@pravosudje.ba

2.Amela Imamović, e-mail: amela.imamovic@pravosudje.ba

Tel: 030/ 547 321       030/547 327         030/547 329  / URED BR.5 , 8A, 9

 

Arhiva
Anton Vukić, e-mail:
anton.vukic@pravosudje.ba
Maida Salkić, e-mail: maida.salkic@pravosudje.ba
030/ 547 338  / URED BR. 17

Viši referenti za izvršenja

Advija Čurić, e-mail: advija.curic@pravosudje.ba
030/ 547 323   / URED BR. 6

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh