Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Namještenici

   Alilović Valentina, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Badrov Slavica, Viši referent za vođenje zemljišnih knjiga (ZK referent)

   Bajo Sanja, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Babić Glorija, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Barišić Vesna, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Barišić Zorica, Viši referent za administrativno-tehničke poslove u ZK uredu

   Blažević Ivka, Viši referent za unos dokumenata

   Božica Kostreš, Spremačica

   Čorić Jelena, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Čurić Advija, Viši referent za upravljanje predmetima

   Delić Senid, Viši referent za sudska izvršenja (sudski izvršitelj)

   Dulaš Suada, Viši referent za izvršenje prekršajnih sankcija

   Đulabić Zineta, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Erak Marina, Viši referent za upravljanje predmetima

   Filipović Kenan, Viši referent za IKT poslove

   Gačić Sanela, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Gerina Alma, Viši referent za unos dokumenata

   Gučanin Gazibarić Bruno, Viši referent za unos dokumenata

   Haseljić Džana, Viši referent za upravljanje predmetima

   Halep Enisa, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Haznadarević Dženana, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Hidić Nasiha, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Horoz Šaćira, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Hodžić Amina, Viši referent za arhivu

   Hrustanović Elma, Viši referent za unos dokumenata

   Imamović Amela, Viši referent za upravljanje predmetima

   Jakić Snježana, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Jerković Josipa, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Ješilović Sanja, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Kadić Natalija, Viši referent - blagajnik

   Kolovrat Jasna, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Selma Zjajo Viši referent u Registru pravnih osoba

   Lušija Amila, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Maljić Slavko, Viši referent za sudska izvršenja (sudski izvršitelj)

   Marijanović Finka, Viši referent za unos dokumenata

   Maglić Milena, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Marić Vlatka, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Martić Danijela, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Mašić Mediha, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Miličević Srđan, Viši referent za administrativno-tehničke poslove u ZK uredu

   Mijić Suzana, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Mrakić Muhamed, Referent-portir/recepcioner

   Mujak Adela, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Mušić Neira, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Ohnec Marija, Viši referent - blagajnik

   Orman Maida, Viši referent - daktilograf u registru za upis pravnih osoba

   Pejakovć Branko, Viši referent - vozač

   Rozić Darko, Viši referent za sudska izvršenja (sudski izvršitelj)

   Salkić Maida, Viši referent za arhivu

   Salkica Elmira, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Slišković Ivana, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Spahić Ismet, Viši referent za otpremu pošte

   Sujoldžić Elis, Viši referent za IKT poslove

   Sujoldžić Nermina, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Sučić Danijel, Viši referent za sudska izvršenja (sudski izvršitelj)

   Stanić Ivana, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

  Slavnić Sanja, Viši referent za otpremu pošte 

  Šabanović Vildana, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Šapina Željka, Spremačica

   Šarić Nada, Viši referent - daktilograf u registru za upis pravnih osoba

   Šipraga Salko, Viši referent za sudska izvršenja (sudski izvršitelj)

   Torlić Semir, Viši referent za sudska izvršenja (sudski izvršitelj)

   Trupina Nada, Spremačica

   Tučić Miodrag, Viši referent za IKT poslove

   Vavra Slavica, Viši referent za vođenje zemljišnih knjiga (ZK referent)

   Vrebac Štefica, Viši referent - tehnički sekretar / tajnik

   Vučko Bilić Ankica, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Vukić Anton, Viši referent za upravljanje predmetima

   Zlotrg Adisa, Viši referent - sudski zapisničar (daktilograf)

   Ždero Dubravka, Viši referent za ovjeru


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh