• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Potrebna dokumentacija za pokretanje postupka likvidacije

  17.01.2019.

  -          Popis imovine i obaveza pravnog lica,

  -          Odluka o prestanku rada društva, potpisana od svih osnivača

  -          Potvrdu o aktivnosti transakcijskog računa od banke uz naznaku o evidentiranim i neizmirenim obavezama,

  -          Uvjerenje porezne uprave, da kao porezni obveznik nema evidentnih, a niti neizmirenih poreskih obaveza,

  -          Rješenje o registraciji,

  -          Bilans stanja i uspjeha, za posljednji period poslovanja,

  -          Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 100,00 KM, a koji će te uplatiti na žiro račun br. SBK br. 338 000 2205 00 3005 otvoren kod UNICREDIT  banke, D.D.

  -  vrsta prihoda 722221, s pozivom na br. 6146000000, Općina br. 091, budžetska organizacija 1306001

  -          Dokaz o uplati iznosa od 30,00 KM za objavu oglasa o pokretanju likvidacije u Službenim novinama F BiH, a koji ste dužni uplatiti na jedan od računa Službene novine F BiH i to broj:

  ·         3383202200005211 - UNICREDIT BANKA

  • 1610000007170057 - RAIFFEISEN BANK
  • 1602000000574651 - VAKUFSKA BANKA
  • 5520000000001712 - HYPO-ALPE ADRIA BANK, 

  -          kao i dokaz o uplati iznosa od 150,00 KM za objavu upisa pokrenute likvidacije u sudski registar, također na jedan od navedenih računa Službenih novina F BiH.

  Prikazana vijest je na:
  3376 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Potrebna dokumentacija za pokretanje postupka likvidacije

  17.01.2019.

  -          Popis imovine i obaveza pravnog lica,

  -          Odluka o prestanku rada društva, potpisana od svih osnivača

  -          Potvrdu o aktivnosti transakcijskog računa od banke uz naznaku o evidentiranim i neizmirenim obavezama,

  -          Uvjerenje porezne uprave, da kao porezni obveznik nema evidentnih, a niti neizmirenih poreskih obaveza,

  -          Rješenje o registraciji,

  -          Bilans stanja i uspjeha, za posljednji period poslovanja,

  -          Dokaz o uplati sudske takse u iznosu od 100,00 KM, a koji će te uplatiti na žiro račun br. SBK br. 338 000 2205 00 3005 otvoren kod UNICREDIT  banke, D.D.

  -  vrsta prihoda 722221, s pozivom na br. 6146000000, Općina br. 091, budžetska organizacija 1306001

  -          Dokaz o uplati iznosa od 30,00 KM za objavu oglasa o pokretanju likvidacije u Službenim novinama F BiH, a koji ste dužni uplatiti na jedan od računa Službene novine F BiH i to broj:

  ·         3383202200005211 - UNICREDIT BANKA

  • 1610000007170057 - RAIFFEISEN BANK
  • 1602000000574651 - VAKUFSKA BANKA
  • 5520000000001712 - HYPO-ALPE ADRIA BANK, 

  -          kao i dokaz o uplati iznosa od 150,00 KM za objavu upisa pokrenute likvidacije u sudski registar, također na jedan od navedenih računa Službenih novina F BiH.