• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Travniku

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Implementacija Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH

  16.05.2023.

  Kroz Projekat „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – treća faza“, VSTV BiH, u saradnji sa švedskim stručnjacima, pruža podršku pravosudnim institucijama u procesu prije, tokom i nakon donošenja akcionih planova za implementaciju Strategije.

   U okviru navedene podrške, održana je sastanak u septembru 2022. godine, sa predstavnicima VSTV BiH i švedskih eksperata,na kojem su pored  Općinskog suda u Travniku prisustvovali i predstavnici  Kantonalnog suda u Novom Travniku, tokom kojeg se razgovaralo o donesenim akcionim planovima, provedenim i planiranim aktivnostima, kao i poteškoćama i izazovima, sa kojima se institucije susreću.

  Drugi sastanak je održan 9.maja u prostorijama VSTV BIH,na kojem su prisutni bili predstavnicima VSTV BiH i švedski eksperti,te predstavnici Općinskog suda u Travniku-Radna grupa,koja je predstavila sve aktivnosti na realizaciji Akcionog plana,od njegovog usvajanja pa do danas.

  Prezentacija aktivnosti je ocijenjena kao veoma uspješna,o čemu su svoja zapažanja iznijeli kako predstavnici VSTV BIH tako i švedski eksperti.

  Implementacija Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti će se provoditi i u buduće i to sistemski i kontinuirano.

  Radnu grupu koja je izradila Akcioni plan i isti sprovodi kroz svoje aktivnosti ,čine,pored predsjednika suda Gorana Dujića,i sudija Jasmina Tahirović, sudac Boris Cvitanović, sekretarka suda Alma Sejfuli, glasnogovornica suda Neda Majstorović, IKT službenik Kenan Filipović i koordinatorica Kornelija Nikačević.

  Prikazana vijest je na:
  78 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Implementacija Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH

  16.05.2023.

  Kroz Projekat „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – treća faza“, VSTV BiH, u saradnji sa švedskim stručnjacima, pruža podršku pravosudnim institucijama u procesu prije, tokom i nakon donošenja akcionih planova za implementaciju Strategije.

   U okviru navedene podrške, održana je sastanak u septembru 2022. godine, sa predstavnicima VSTV BiH i švedskih eksperata,na kojem su pored  Općinskog suda u Travniku prisustvovali i predstavnici  Kantonalnog suda u Novom Travniku, tokom kojeg se razgovaralo o donesenim akcionim planovima, provedenim i planiranim aktivnostima, kao i poteškoćama i izazovima, sa kojima se institucije susreću.

  Drugi sastanak je održan 9.maja u prostorijama VSTV BIH,na kojem su prisutni bili predstavnicima VSTV BiH i švedski eksperti,te predstavnici Općinskog suda u Travniku-Radna grupa,koja je predstavila sve aktivnosti na realizaciji Akcionog plana,od njegovog usvajanja pa do danas.

  Prezentacija aktivnosti je ocijenjena kao veoma uspješna,o čemu su svoja zapažanja iznijeli kako predstavnici VSTV BIH tako i švedski eksperti.

  Implementacija Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti će se provoditi i u buduće i to sistemski i kontinuirano.

  Radnu grupu koja je izradila Akcioni plan i isti sprovodi kroz svoje aktivnosti ,čine,pored predsjednika suda Gorana Dujića,i sudija Jasmina Tahirović, sudac Boris Cvitanović, sekretarka suda Alma Sejfuli, glasnogovornica suda Neda Majstorović, IKT službenik Kenan Filipović i koordinatorica Kornelija Nikačević.