Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

 

Aktuelnosti

Održan radni sastanak po pitanju naplata paušala u izvršnom postupku

Sastanak je ocijenjen kao konstruktivan,te su na istom doneseni zaključci u cilju unapređenja rada i međusobne poslovne saradnje...

26.05.2015.

Kontinuirana stručna edukacija uposlenika

Uposlenici ZK ureda će uzeti učešća na seminaru na temu „Iskustva u primjeni Zakona o stavrnim pravima F BiH“. Stručnim edukacijama se nastoji doprinjeti usavršavanju uposlenika koji rade na najsloženijim poslovima,sve u cilju efikasnijeg i učinkovitijeg rada...

22.05.2015.

Stručni Kolegij sudaca 22.05.2015.

Uspješna provedena obuka sudaca krivičnog i prekršajnog odjela na temu primjene novog Zakona o maloljetnicima 22.05.2015.

Predsjednik suda Goran Dujić posjetio muftiju travničkog Ahmed-ef Adilovića u prostorijama muftijstva 07.05.2015.

više

Pozdravna riječ

Goran Dujić - Predsjednik Općinskog suda u Travniku

U smislu općeg napretka čovječanstva u korištenju elektroničke tehnologije i sudovi kao nosioci sudbene vlasti nastoje da građanstvu olakšaju pristup i približe rad i organizaciju suda na ovaj način...

25.08.2008.

više

Sudski predmeti - online
Brzi linkovi