Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

 

Aktuelnosti

Provedene završne aktivnosti na uspostavi on-line aplikacije „E-grunt“

Općinski sud u Travniku je izabran kao pilot sud za uspostavu nove on-line aplikacije,kojom će se korisnicima zemljišnoknjižnih podataka omogućiti uvid u elektronsku bazu podataka na Internetu ...

25.08.2015.

Stručni kolegij sudaca Općinskog suda u Travniku

Na stručnom kolegiju se analizarao rad suda za period 01.01.-20.8.2015.godine. Usaglašen je Plan i program rada za zadnji kvartal 2015.godine usmjeren na povećanje aktivnosti u cilju realizacije Plana rješavanja predmeta za 2015.godinu...

25.08.2015.

Stručni kolegij predsjednika sudskih odjeljenja 24.08.2015.

Donacijom VSTV BiH kroz IPA2011 tender EU provedena isporuka, instalacija i puštanje u rad audiovizualnog sistema 20.08.2015.

Održan radni sastanak predstavnika Federalne geodetske uprave-Jedinica za uspostavu nekretnina 08.07.2015.

više

Pozdravna riječ

Goran Dujić - Predsjednik Općinskog suda u Travniku

U smislu općeg napretka čovječanstva u korištenju elektroničke tehnologije i sudovi kao nosioci sudbene vlasti nastoje da građanstvu olakšaju pristup i približe rad i organizaciju suda na ovaj način...

25.08.2008.

više

Sudski predmeti - online
Brzi linkovi