Početna stranica Portala pravosuđa BIHOpćinski sud u Travniku

 

Pozdravna riječ

Goran Dujić - Predsjednik Općinskog suda u Travniku

U smislu općeg napretka čovječanstva u korištenju elektroničke tehnologije i sudovi kao nosioci sudbene vlasti nastoje da građanstvu olakšaju pristup i približe rad i organizaciju suda na ovaj način...

25.08.2008.

više

Sudski predmeti - online
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Kako izvršiti uplatu sudske takse za izdavanje klauzule pravomoćnosti i izvršnosti?

Plaćanje sudske takse za klauzulu pravomoćnosti i izvršnosti vrši se u skladu sa tarifnim brojem 34.tačka c./ Zakona o sudskim taksama SBK u iznosu od 10,00KM.

19.02.2014.

Kako izvršiti uplatu sudske kazne paušala u krivičnim predmetima?

Uplatu sudske kazne paušala u krivičnim predmetima možete izvršiti na sljedeći način...

19.02.2014.

više